Leerstrategieën aanleren en gebruiken

Doelstelling

Aan het einde van deze themasessie:  

  • weet je weer wat de vergeetcurve is en hoe die van invloed is op het (online) leren van jou en jouw leerlingen; 
  • ken je zes effectieve leerstrategieën; kun je die vertalen naar effectieve doceerstrategieën; 
  • kun je jouw leerlingen beter ondersteunen in het leren leren; 
  • kun je jouw (online) les beter laten aansluiten op hoe leerlingen effectief leren.

Inhoud

Uit onderzoek weten we dat het meermaals doorlezen van een tekst of het arceren van stukken ervan met een marker weinig tot niets bijdraagt aan leren. Strategieën die we allemaal gebruiken en misschien zelfs aan onze leerlingen aanbevelen, maar dus weinig nut hebben. Maar wat werkt dan wel? En hoe doe je dat online? Dat zijn de vragen die in deze themasessie centraal staan.

Vanzelfsprekend starten we met (een vereenvoudiging van) de werking van het brein. Je hebt ongetwijfeld wel eens van de zogenaamde vergeetcurve gehoord, maar heb je ook onthouden wat dat is en hoe je die kunt gebruiken bij leren of ben je dat vergeten? In deze themasessie ontdekken we vervolgens zes concrete en krachtige leerstrategieën die jijzelf als lerende kunt inzetten, maar die natuurlijk met name erg waardevol zijn om aan je leerlingen over te brengen. Hoe je dat doet? Ook dat is een vraag die we aan de orde stellen. Naast effectieve leerstrategieën bestaan er uiteraard ook effectieve doceerstrategieën. In de klas, maar ook online.

Leer- en doceerstrategieën

Er wordt onder andere in de cognitieve psychologie veel onderzoek gedaan naar wat wel en niet werkt als het gaat om leren. Nu zijn de resultaten uit die onderzoeken niet altijd een-op-een concreet te vertalen naar onze dagelijkse lespraktijk, maar er is wel een aantal effectieve strategieën om te leren die relatief eenvoudig zijn om te zetten. Het gezelschap cognitieve psychologen dat zich The Learning Scientists noemt, een groep wetenschappers met een bijzondere interesse voor onderwijs, heeft daartoe een geslaagde poging gedaan. Zij onderscheiden zes effectieve strategieën om te leren. Maar dat niet alleen, per strategie doen zij een aantal concrete en praktische suggesties om die in de praktijk te brengen.   

Naast effectieve strategieën om te leren, zijn er natuurlijk ook effectieve strategieën om te onderwijzen. Een veel geciteerd en toonaangevend artikel wat dat betreft is ‘Principles of Instruction’ van Barak Rosenshine. Rosenshine vertaalt wetenschappelijke kennis over leren en onderwijzen naar een aantal concrete en praktisch toe te passen strategieën voor in de klas. Van het starten van de les met een korte ‘review’ van de voorkennis tot het begeleid inoefenen van nieuwe leerstof.Bij jou op school?

Via het inschrijfformulier kun je je inschrijven voor deze themasessie. Staat de themasessie niet meer op de agenda of wil je deze op jouw school aanbieden? Bijvoorbeeld op een studiedag? Dat kan natuurlijk ook. Een van de docent/trainers van OnderwijsArena komt dan naar jouw school, wanneer het jullie past, voor een themasessie van 2,5 tot 3 uur of voor een of meerdere workshops van 1 tot 2 uur. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Practice what you preach

Onze themasessies zijn zo vormgegeven dat inhoud en vorm naadloos op elkaar aansluiten.

Morgen direct toepasbaar
Onze themasessie zijn goed onderbouwd, maar tegelijkertijd ook heel praktisch en concreet.

Leren door ervaren en zelf doen
In onze themasessies ervaar en leer je hoe jij het zelf kunt doen in jouw eigen onderwijs.

Agenda

Geen aankomende activiteiten... Deze themasessie bij jou op school?