Leergang Effectief leren

Leergang Effectief leren

Iedereen leert. Altijd en overal. De snelheid waarmee kinderen en jongeren zich in hun vrije tijd bepaalde vaardigheden eigen maken is fascinerend. Maar hoe anders is dat soms op school. Daar is de snelheid en effectiviteit van leren vaak veel minder. Die hangt sterk af van de didactische benadering en het pedagogische klimaat. Als regisseur van het leren heb jij een belangrijke rol. Dat is in praktijk niet altijd even gemakkelijk, want lesgeven is een complex vak.


Gelukkig is er steeds meer bekend over hoe leren werkt en over hoe effectief onderwijzen eruit ziet. In deze leergang maak je kennis met de laatste wetenschappelijke inzichten en leer je hoe je die kunt vertalen naar jouw eigen, dagelijkse onderwijspraktijk.

Leerdoelen

In deze leergang:

  • maak je kennis met recente wetenschappelijke inzichten over leren en lesgeven; 
  • leer je principes voor effectief leren en lesgeven toepassen in jouw eigen onderwijspraktijk;
  • ontwerp je effectieve leeractiviteiten, probeer je die uit in je klas en wissel je ervaringen uit met andere deelnemers.

Data, tijden en locatie

6 maart 2023    14:00-17:00
27 maart 2023 14:00-17:00
17 april 2023 14:00-17:00
15 mei 2023 14:00-17:00
5 juni 2023 14:00-17:00

Kosten en inschrijven

Deelname aan de leergang kost € 420,- ( vrijgesteld van BTW).  Wil je de leergang aanbieden op jouw eigen school, dan kan dat natuurlijk ook. Informeer naar de mogelijkheden op maat.

De leergang gaat door bij 9 deelnemers.

Achtergrond

Voor deze leergang maken we gebruik van het boek 'Effectief leren', waarvan in 2020 een nieuwe editie is verschenen. In 'Effectief leren' wordt onder leren het proces van het zoeken naar en construeren van analogieën tussen nieuwe informatie of ervaringen en reeds aanwezige kennis en het voortdurend ordenen en herordenen daarvan in voor ons betekenisvolle categorieën verstaan. Effectief leren gaat over de leer- en onderwijsstrategieën die dit proces zo effectief mogelijk vormgeven.

Om effectief leren in de les vorm te geven zijn er zes sleutelbegrippen van belang:

  1. een heldere structuur in de opbouw van de leerstof
  2. het juiste niveau van de leerstof
  3. aandacht voor motivatie
  4. betekenis geven aan de leerstof
  5. individuele aanspreekbaarheid
  6. zichtbaarheid van leren/denken

De mate waarin docenten in staat zijn deze sleutelbegrippen in de les te realiseren zijn bepalend voor het leren van leerlingen. Het zijn de sleutelbegrippen van effectief leren. Voor het zorgvuldig inbouwen daarvan is lesvoorbereiding of lesontwerp een noodzakelijke voorwaarde.

Terug naar het overzicht

Agenda

Geen aankomende activiteiten... Deze leergang bij jou op school?